AR-GE Merkezi


Hasçelik Kablo, Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına çok büyük önem vermektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı resmi Ar-Ge Merkezi olmasıyla bu alanda çalışmalarına daha da hız vermiştir. Ar-Ge Merkezimiz; ürün geliştirmeyi, yeni ürün tasarlamayı, kalite standartlarını yükseltmeyi, verimliliği arttırmayı, yeni üretim teknikleri kazandırmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda kamu, üniversite ve sanayi ile birlikte ar-ge merkezleri işbirliğini geliştirmek için çalışmaktadır.

Ar-Ge Merkezimiz bünyesinde üniversitelerin mühendislik ve temel bilimler alanlarından mezunlar istihdam edilmektedir. Ar-Ge Akademi kültürü benimsenerek personellerin gelişim göstermeleri istenmektedir. Bu amaçla Ar-Ge personelleri için firma içi ve firma dışı olmak üzere sürekli eğitimler düzenlemektedir. Doktora, yüksek lisans, lisans, teknisyen ve destek personelleri ile çalışmalarını büyük heyecan ile gerçekleştirmektedir. Ar-Ge personelleri çalışmalarında sadece Ar-Ge Merkezi laboratuvarı ile sınırlı kalmayıp firmamıza ait tüm laboratuvarları aktif şekilde kullanmaktadır.

Güçlü Ar-Ge Merkezi, güçlü Hasçelik, güçlü Türkiye hedefi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.