Hasçelik Kablo Ar-Ge Merkezi Eğitim


Hasçelik Kablo Ar-Ge Merkezi çalışanlarına yönelik Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından “Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları”

isimli eğitim düzenlendi.